Igazságos?

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazdaemberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlejébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi tíz pénzben, elküldé őket az ő szőlejébe. És kimenvén három óra tájban, láta másokat, akik hivalkodván a piacon álltak vala. És monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének. Hat és kilenc óra tájban ismét kimenvén, ugyanazon képpen cselekedék. Tizenegy óra tájban is kimenvén, talála másokat, akik hivalkodva állottak vala, és monda nékik: Miért álltok itt egész napon át, hivalkodván? Mondának néki: Mert senki sem fogadott meg minket. Monda nékik: Menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beestveledék, monda a szőlőnek ura az ő vincellérjének: Hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a tizenegyórásak, fejenként tíz-tíz pénzt vőnek. Jövén azután az elsők, azt gondolják vala, hogy ők többet kapnak: de ők is tíz-tíz pénzt vőnek fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak vala a házigazda ellen, Mondván: Azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén, monda azok közül egynek: Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled; avagy nem tíz pénzben szerződtél-é meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad-é nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?Ekképpen lesznek az utolsók elsők és az elsők utolsók; mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. (Máté ev.20,1-16)

A bérkérdés minden időben fontos volt. Ki mennyit dolgozik és azért mennyi bért, juttatást kap? Jézus azért mondott példázatokat, mert azt mindenki értette, azok életbeli valóságával mindenki találkozhatott. Én még emlékszem arra, amikor az egykori Moszkva téren tömegével álltak a napi munkára várakozók. A budai építkezésekhez ott vették fel a segédmunkásokat. Este 6 felé azután újra lehetett sokakat látni, amint koszosan, malteros ruhában mentek hazafelé. Jézus korában is így volt. Ami szokatlan ebben a történetben, hogy nem a piac törvényei szerint történnek a dolgok. Emberileg érthető, hogy akik kora reggeltől szinte estig dolgoztak, azokat megdöbbentette a gazda hozzállása. Annyit fizetett nekik is, mint azoknak, akik csak pár órát voltak a szőlőben. Csakhogy elfelejtették azt: a gazda határozza meg a dolgokat és nem a munkások. Az emberi igazságérzet szerint többet kellett volna kapniuk, mint azoknak akik rövidebb ideig dogoztak, de azt kapták meg, ami járt nekik. Azt megkapták! – tehát mégsem volt jogos a felháborodásuk.

Meg kell értenünk Isten úgy dönt, ahogyan akar. Amennyiben ő még valakitől a halála előtt egy órával elfogadja, hogy bocsánatot kér, és beengedi a mennybe, ez az Isten dolga – lásd a latort a kereszten Jézus mellett. Isten Országára nem lehet az üzletkötés szabályait, sőt semmiféle emberi szabályt alkalmazni. Nincs lelki könyvelés, ahol felsorolják az Isten ügyéért végzett érdemeinket. Ne akarjunk Isten helyett igazságosztók lenni, mert az igazságot csak Isten nézőpontjából, látószögéből és a menny magasságából lehet igazán jól látni. Jézus haláláért Isten bocsánatot ad minden embernek, aki hozzá fordul. Jobb előbb, mert akkor többet töltünk itt a földön kegyelemben, de amíg élünk Isten ad lehetőséget a döntésre.

Azért használja Jézus az Istenhez térésnél mindig a “még ma” kifejezést, mert senki nem tudja, hogy meddig él!

Varga Róbert lelkipásztor