Csütörtöki üzenet

Olvasandó: Ézsaiás 35,1-8

Kedves imádkozó, olvasó Testvérek!

Régóta tart már a kényszerű szünet, a másfajta állapot a megszokott életünk dolgaival kapcsolatban. Vannak, akik elgyengültek, vannak akiknek lankadt a kezük, és türelmük vége felé tartanak. Furcsa parancs az, amit olvasunk: “Erősítsétek a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek!”

Pont ez az, ami sokaknak nem megy. Aggódás és félelem nélkül élni. Valaki így fogalmazta meg azt, ami a szívében van. “Van-e egyáltalán amit ÚTnak lehet nevezni? Érdekli-e Istent, a jelenlegi helyzet? “Egy vak ember sötét szobában fekete macskát keres, ami nincs is!” Sokan így gondolkodnak Istenről is: “Nincs is, meddő dolog, hogy ebben a világban keressük és megtaláljuk Őt, aki nem is létezik”.

Isten létezik. Olyan egyszerű tény ez, mint az, hogy a kémiában a H2O-ból víz keletkezik. Ezzel lehet vitatkozni, kiforgathatjuk, de a végén mégis bele kell mindenkinek nyugodnia, el kell fogadnia. Másképpen nem hozhatunk létre vizet, csak úgy, hogy 2 rész hidrogén és egy rész oxigén. Ez az egyetlen út, hogy víz legyen. Az egyetlen út, hogy boldogan és félelem, remegő szív nélkül éljünk, az az Istenhit. Ő nyitja ki a vakok szemeit, lelki, és van amikor fizikai értelemben is. Ő nyitja ki bárki süket fülét és ad lelki hallást, és kezdjük érteni Isten szavát. Nem cselekedhetünk és élhetünk tetszésünk szerint, mert az életet Isten törvények alá rendelte. Csak az “boldogul”, aki az Isten lelki törvénye szerint él. Pont olyan ez, mint az aviatika törvénye. A levegőben, csak a repülés törvényeinek engedelmeskedve lehet fennmaradni, vagy vége van annak, aki fenn van. Amikor engedelmeskedik valaki Isten törvényének, eredményekhez jut, aki nem, és ellenáll annak, az következményeket kell hogy viseljen.

Jézus azt mondta: “Én vagyok az út…” Az Isten nélküli élet a NEM ÚT. Aki az Isten törvénye szerint jár, annak ígéri Isten: “szökell a sánta és víz fakad a kietlen pusztában, és jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak”. Isten ilyen tőle való, számára elkülönített, hasznunkra és épülésünkre váló utat készít mindnyájunknak. Ezt azonban csak az látja, találja meg, aki Isten népéhez tartozik. Ézsaiás a nehéz helyzetben élő népét biztatta ezekkel a szavakkal. Isten most minket biztat ezekkel az igékkel. “…megszabadít benneteket!” (4.v).

Varga Róbert lelkipásztor