Jövőre is, neked is!

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Olvasandó: Lukács 12,16-21

Jézus példázatai mindig élethelyzetekből indultak ki. Egészen bizonyos, hogy volt egy olyan gazdag földtulajdonos, akinek a földje olyan sokat termett, hogy hirtelen nem tudta hol elhelyezni a felesleget. A példázat világosan arról beszél, hogy az embert az egoizmusa nagy bajba sodorhatja. Végig arról olvasunk, hogy mit mond a bolondnak nevezett gazdag. Az én csűrjeim, az én javaim, az én vagyonom, én, én, én… önmagával volt, van tele.

Így az év utolsó napja felé közeledve, érdemes végiggondolni: ebben az évben magadnak voltál a legfontosabb, vagy más is szóhoz, helyhez, időhöz jutott nálad?

Mi volt a 4 fő baja ennek a hirtelen meggazdagodott embernek?

1. Nem gondolt Istenre, csak saját magára. Istent kizárta az életéből. Hogyan volt ez a mi életünkre nézve ebben az évben?

2. Nem gondolt a másik emberre – csak önmagára. Hogyan bátnál azokkal, akiket ebben az évben melléd adott Isten, akik régóta veled, melletted élnek? Ők mit mondanának rólad?

3. Nem gondolt a bolond gazdag a lelkére, csak a testi jólétére. A testi egészségünk nagyon gyorsan megroppanhat. A testből por lesz, úgy ahogyan azt Isten a Teremtés könyvében megmondta. Mire alapoztál ebben az évben? Istenre, vagy porra?

4. Nem gondolt az örökkévalóságra, csak a jelenre. Úgy múlik el az életünk, ahogyan a 2021-es év elmúlt. Szinte fénysebességgel mentek a napok, és újra itt állunk az év utolsó napja előtt.

Múltad Isten kezében van, a jelenben Ő határozza meg az életed dolgait, a jövő év és a jövőd az Ő kezébe akarod tenni? Ez az egyetlen biztosíték a békés és biztonságos (nem baj nélküli!) életre. Nincs más, mert Jézus az út, az igazság és az élet. Jövőre is, neked is!

Varga Róbert lelkipásztor