Mérlegelés

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Az ÚRé az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérősúly. (Példabeszédek 16,11)

Életünk során állandóan mérlegelnünk kell. Gondolatainkat, szavainkat, gesztusainkat, mások szavait, viselkedését, beosztottak, gyerekek, felnőttek szavait és gesztusait. A mérés és mérlegelés tulajdonképpen összehasonlítás. Megfelel-e egy-egy szó, kifejezés annak, ami helyes, vagy nem? Erkölcsi mérce alapján is mérünk és mérlegelünk, de ebben  a kérdésben egyetlen igazi mérleg van: Isten igéje.

A piacokon és üzletekben sokszor “véletlenül” rosszul mérik meg az árut, vagy eltévesztik általában a vásárló kárára. Isten Igéje soha nem téved és nem is téveszt. A mérce egyik alapja lelkiismeretünk, de azt is tudnunk kell, hogy a bűnesetben az is megromlott. Időnként jól, máskor hamisan, János 8,9. A Biblia ószövetségi törvényei (ld. 10 parancsolat) Jézus összefoglalta ezt a Lukács 10,27-ben. Jézus mércéje a Hegyi beszédben: Máté ev. 5. f. A Szent- lélek mércéje: 1Péter 1,15-16. Egyik alkalommal jól mér az ember lelkiismerete az Ige ismerete alapján, máskor nem. Jób: igazi értékét és mércéjét a baj mutatta meg – nem bukott el, de igazat adott Istennek. Bélsaccar királynak (Dániel 5,22-23) könnyűnek találta Isten az erkölcsét és viselkedését. Ninive Isten városa lett, de Jónás nem volt hajlandó ezt a saját mércéje szerint elfogadni, szerinte “hiába” térek meg a Ninive beliek porban és hamuban Istenhez. Előítélete erősebb volt, mint Isten megítélése.

A reális mérés és mérlegelés egyetlen zsinórmértéke ( ennek a szónak az eredetije a “kánon” kifejezés) a kanonizált Biblia. Szabjuk magunkat az Isten szavához, és akkor nem “szabjuk el” az életünket. Jézus azért halt meg, hogy mi az Ő szava alapján új szabásmintát kaphassunk!

Varga Róbert lelkipásztor